Monday 29th May 2023
Durbar Marg, Kathmandu

[:en]The usage of Android apps, provided by the COINTECH web site requires the following permissions.

Requested permissions:

Camera allows for scanning QR codes. Immediately after parsing the QR code, the image is deleted from memory.
External storage to be able to keep wallet backups and restore from backups. No other file types are accessed.
Full network access enables the app to connect to the Blockchain network and fetch auxillary data like exchange rates.
The Blockchain network is decentralized. There is no server that would hold any of your private data.

The blockchains networks are:
Ladybug, used by Ladybug Wallet
Aurumcoin AU, used by Aurumcoin Wallet
Fireflycoin, used by Fireflycoin Wallet
Zetacoin, used by Zetacoin Wallet[:bg]Ползването на приложенията за Android, предоставени от страницата на COINTECH изискват достъп до следните разрешения.

Изискани разрешения:

Камерата ползволява да се сканира QR кодове. Веднага след обработката на QR кода, изображението се изтрива от паметта.
Външен носител на данни, за да може да се съхраняват резервни копия на портфейла и да възтановите от резервни копия.Други типове файлове не се достъпват.
Пълен достъп до мрежата позволява на приложението да се свързва към мрежата Блок-веригата и да взима разширени данни като актуални курсове за обмен.
Мрежата на Блок-веригата е децентрализирана. Няма сървър, който да изисква съхранението на каквато и да е ваша лична информация.

Мрежите на Блок-веригате са:
Ladybug, използвана от Ladybug портфейл
Aurumcoin AU, използвана от Aurumcoin Wallet
Fireflycoin,използвана от Fireflycoin Wallet
Zetacoin, използвана от Zetacoin Wallet[:]

Back To Top