Monday 29th May 2023
Durbar Marg, Kathmandu

[:en]The latest source is merged to https://github.com/rkarpuzov/Aurumcoin-0.12 and waiting comments and source/program check. If there no any questions the community may adopt the new version.

Benefits:

  • newest stable version for the blockchain, two days are required to dominate
  • choose which inputs you want to use before send money, for advanced users
  • New build for Linux, Windows and MacOS
  • Choose your install destination (for your very first run)

MacOS 64bit:

 

MS Windows 64bit:

 

Linux 64bit:

[:bg]Последния изходен код е напаснат на https://github.com/rkarpuzov/Aurumcoin-0.12 и чака коментари относно промените. Ако няма повдигнато въпроси, общността може да приеме новата версия.

Ползи:

  • нова стабилна версия за блок-веригата, два дни са необходими, за да доминира
  • избор на входящи транзакции, които да ползвате в избора ви при изпращане на суми (за напреднали потребители)
  • Ново издание за Linux, Windows и MacOS
  • Избирате папката, където да ползвате портфейла още при инсталация (при най-първата инсталация)

MacOS 64bit:

 

MS Windows 64bit:

 

Linux 64bit:

[:]

Back To Top